Liên hệ chúng tôi

Hebei Javy Technology Co., Ltd.


ĐT: + 86-312-7517799

Điện thoại: + 86-18403224480

Số fax:+ 86-312-7517799

E-Mail 1: alica@javybiotech.com

E-Mail 2: miley@javybiotech.com

Web: www.javybiotech.com

Địa chỉ nhà:Khu công nghiệp, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốcgởi điều tra